Specjalny Obszar Gospodarczy SOGO

SOGO to 80 ha gruntu greenfield, przeznaczonego pod inwestycje produkcyjne, magazynowe, składowe.

Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla tego gruntu. Potencjał inwestycyjny obszaru podnosi bliskie sąsiedztwo autostrady A-1, odległość od  węzła autostradowego w miejscowości Odolion do SOGO to 10 km. W zależności od potrzeb inwestora istnieją dwie drogi dojazdu do obszaru SOGO. Pierwsza przez drogę krajową nr 91 oraz wojewódzką nr 266 przez miejscowość Stawki, druga- drogą powiatową nr 2605C do drogi krajowej nr 91 i  węzła autostradowego. Ponadto przez  teren gminy przebiega zelektryfikowana linia kolejowa Łódź – Bydgoszcz – Gdańsk. W odległości 3 km od SOGO znajduje się stacja kolejowa Miasta Aleksandrów Kujawski. Do granic obszaru doprowadzona jest sieć wodociągowa i kanalizacja.

Na terenie SOGO występuje sieć energetyczna.

SOGO jest obszarem należącym do właścicieli prywatnych, z którymi gmina posiada kontakt. Zakup gruntów od właścicieli prywatnych nie wymaga zastosowania procedury przetargowej. Ważnym atutem dla inwestora są także zasoby ludzkie. Wysoki wskaźnik bezrobocia na tle regionu oraz bliskie sąsiedztwo takich miejscowości jak miasto Aleksandrów Kujawski ( 12 tys. mieszkańców) oraz miasto Ciechocinek ( 10 tys. mieszkańców), z których można pozyskać potencjalnych pracowników.

SOGO