Gmina Aleksandrów Kujawski – to gmina wiejska leżąca w centralnej części Polski, w południowo-wschodnim fragmencie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie aleksandrowskim. 132 km2 malowniczo położonych terenów o wspaniałych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Całości tego niezwykłego pejzażu dopełniają pola uprawne, łąki, pastwiska gdyż gmina specjalizuje się w produkcji rolnej ( 74% ogólnej powierzchni stanowią pola uprawne).