Folder Gospodarczy z ofertą inwestycyjną Gminy Aleksandrów Kujawski, w ramach projektu: „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Folderem Gospodarczym z ofertą inwestycyjną Gminy Aleksandrów Kujawski, który zrealizowany został w ramach projektu: „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przypomina, iż na terenie gminy Aleksandrów Kujawski prowadzone są prace budowy światłowodu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) realizowane przez firmę FIBEE.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2032”.