Jest to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców ale również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego grona.

W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy będzie można uzyskać informacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, właściwego ustawodawstwa, w przypadku wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ulg należności z tytułu zaległych składek oraz o rodzajach świadczeń w zależności od formy zatrudnienia/ubezpieczenia.

Poruszana będzie także kwestia delegowania pracowników do pracy za granicą i wynikające z tego tytułu obowiązku opłacania składek.

Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy w dniach 23 - 27 września br.do siedziby Oddziału w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33/39 oraz do wymienionych niżej terenowych jednostek organizacyjnych:

  • Inspektorat we Włocławku, ul. Płocka 167,
  • Inspektorat w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39,
  • Inspektorat w Lipnie, ul. Mickiewicza 43,
  • Inspektorat w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5,
  • Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6a,

Podczas wydarzenia bądzie można skorzystac z indywidualnych porad w ramach dyżurów eksperckich a także wysłuchać prelekcji nt.:

  • Mała działalność gospodarcza – kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej skorzystać.
  • Elektronizacja akt pracowniczych – obowiązki i korzyści po stronie pracodawcy.
  • Zasady i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywanej przez płatników składek.
  • Ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek.
  • ZUS przez internet- usługi dla klientów Zakładu.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja pozyskana z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Organizacji i Analiz ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń, tel. (56) 610-93-13.